مصرف شکلات کادویی آیدین احتمال ابتلا به اعتیاد را افزایش می دهد

Tempering این فرآیند تنظیم دما است به طوری که می توان یک کریستال پایدار با استفاده از خواص نوع کریستالی که با توجه به دما تغییر می کند ساخته شد.

به عبارت دیگر، برای توضیح مختصر تمپر، عملیات ساخت کریستال با چسباندن اسیدهای چرب موجود در کره کاکائو به یکدیگر است و عملیاتی برای بهبود بافت، براقیت، ثبات شکل و غیره با متراکم کردن بافت است.

اگر شکلات کادویی آیدین فقط ذوب و سفت شود، کریستال‌ها متفاوت می‌شوند و در نتیجه بافت و براقیت ضعیفی پیدا می‌کنند و همچنین یک پدیده شکوفه می‌دهند.

شکلات

هدف از تمپر کردن، تبدیل فاز مایع به شکل چربی جامد است. شکلات کادویی آیدین می تواند به ثبات شکل، براقیت، خوش طعم بودن در دهان و خاصیت ضربه خوردن (صدای سبکی که هنگام شکستن تکه های شکلات ایجاد می شود) دست یابد. تعریف فیزیکی تمپرینگ فرآیند پیوند اسیدهای چرب موجود در کره کاکائو برای تشکیل کریستال است.

روش تمپر کردن شکلات کادویی آیدین به دلیل ماهیت کره کاکائو موجود در شکلات، خواص کره کاکائو بسته به شکل کریستال آن بسیار متفاوت است. بنابراین، برای دستیابی به براقیت یکنواخت تر، باید مراحل تمپر را طی کند.

با توجه به ماهیت کره کاکائو، خواص کره کاکائو بسته به شکل کریستال بسیار متفاوت است. بنابراین، برای دستیابی به براقیت یکنواخت تر، باید مراحل تمپر را طی کند. معمولاً حالت شکلات با آرایش مولکول های تشکیل دهنده کره کاکائو و نحوه چیدمان با روش سفت شدن شکلات ذوب شده مشخص می شود.

همانطور که شکلات کادویی آیدین ذوب می شود، دو طرف مولکول ها به طور تصادفی مرتب می شوند و در نتیجه کریستال های بسیار ناپایداری ایجاد می شود.اما اگر یک کریستال پایدار که در مرحله ای که شکلات شروع به سفت شدن می کند تبدیل به یک رهبر شود، مولکول های دیگر به دنبال رهبر می روند تا یک کریستال با شکل پایدار تشکیل دهید.